Sídlo firmy (fakturačná adresa)

BAUTRADE-IN, s.r.o
Podlipa 15/555
97655 Ľubietová

Mikuláš Kanďár – konateľ spoločnosti

Mobil: 00421 903 902 689

E-mail: bautrade-in@bautrade-in.sk

IČO: 46573640
DIČ: 2023499225
IČ DPH: sk2023499225

Bankové spojenie: SK21 1100 0000 0029 2487 5367  (Tatra Banka)


Potrebujete stavať, kopať, búrať ? Alebo potrebujete cenovú ponuku ?

( Pri potrebe vytvorenia cenovej ponuky, nám pre efektívnejšiu komunikáciu zašlite aj projektovú dokumentáciu alebo nákres prác )